Otrzymane

Teatr Polski realizuje projekt:
"Modernizacja i rozwój infrastruktury transmisji dźwięku w Teatrze Polskim w Szczecinie"
Wartość projektu netto 220.000 zł

Dofinansowanie projektu uzyskano w ramach programu: Rozwój infrastruktury kultury,
Priorytet: Infrastruktura kultury Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Projekt jest współfinansowany z dotacji celowej pochodzącej ze środków Województwa Zachodniopomorskiego
przyznanej Teatrowi Polskiemu na dofinansowanie realizacji zadania.

Teatr Polski zrealizował projekt:
"Modernizacja infrastruktury komunikacji elektronicznej i trwałego wyposażenia Teatru Polskiego w Szczecinie"
Wartość projektu netto 101 388 zł

Dofinansowanie projektu uzyskano w ramach programu: Rozwój infrastruktury kultury, Priorytet: Infrastruktura kultury Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Projekt jest współfinansowany z dotacji celowej pochodzącej ze środków Województwa Zachodniopomorskiego przyznanej Teatrowi Polskiemu na dofinansowanie realizacji zadania
.