DEBATA TISCHNEROWSKA

W debacie wezmą udział: ksiądz Adam Boniecki i profesor Paweł Śpiewak.

Obsada: