WIECZÓR LITERACKI – SPOTKANIE Z INGĄ IWASIÓW
Scena Kabaretowa Czarny Kot Rudy

„Ze wszystkiego potencjalnie będzie opowieść. Z ułamkowego zdarzenia, z obsesyjnej myśli, z luki w pamięci, z przedmiotu, z fotografii, natrętnego skojarzenia. Należy zacząć od szczegółu, który pamiętamy (lub właśnie który nam uszedł), a potem dać się prowadzić strużką opowieści”


Inga Iwasiów to pisarka i badaczka literatury. Profesor nauk humanistycznych, kierownik Zakładu Literatury Polskiej XX i XXI wieku w Instytucie Polonistyki, Kulturoznawstwa i Dziennikarstwa Uniwersytetu Szczecińskiego. Autorka m.in. powieści „Bambino” (2008 – finał Nagrody Literackiej Nike 2009, nominacja do Nagrody Literackiej Gdynia 2009), „Ku słońcu” (2010), „Pięćdziesiątka” (2015).


Z prac literaturoznawczych ważne są tomy: „Rewindykacje. Kobieta czytająca dzisiaj" (2002) oraz "Gender dla średnio zaawansowanych. Wykłady szczecińskie" (2004), a także książki o pisarstwie Włodzimierza Odojewskiego oraz Leopolda Tyrmanda.