KONIEC SEZONU

Szanowni Widzowie, wyjątkowo wcześnie zakończyliśmy ten sezon artystyczny. Obecnie jesteśmy w trakcie przeprowadzki do obiektów naszego teatru po przebudowie i rozbudowie. Dlatego kasa teatru i Biuro Organizacji Widowni są nieczynne do odwołania.

Wkrótce na stronie internetowej teatru opublikujemy repertuar na pierwsze tygodnie nowego sezonu artystycznego. Prosimy śledzić nasze profile na Facebooku oraz na Instagramie - tam będziemy pokazywać m.in. postępy w przygotowaniach do wielkiego otwarcia teatru.

Do zobaczenia już wkrótce!

Regulamin sprzedaży


REGULAMIN INTERNETOWEJ SPRZEDAŻY BILETÓW W TEATRZE POLSKIM W SZCZECINIE - do pobrania

 
REGULAMIN INTERNETOWEJ SPRZEDAŻY BILETÓW W
TEATRZE POLSKIM W SZCZECINIE

 

I.     ZASADY OGÓLNE
 
1.  Sprzedaż i dystrybucję biletów prowadzi Teatr Polski w Szczecinie ,ul. Swarożyca 5, 71-601 Szczecin NIP 851-00-08-884, REGON 000280459 , zwany dalej Teatrem.
2.  Przed dokonaniem zakupu prosimy o zapoznanie się z Regulaminem sprzedaży biletów w Internecie na spektakle organizowane w Teatrze Polskim w Szczecinie, w szczególności wobec postanowień pkt. 15 Regulaminu.
3.  Bilety dostępne na stronie internetowej Teatru Polskiego w Szczecinie www.teatrpolski.eu można kupować przy pomocy przelewów elektronicznych, w nominalnych cenach bez dodatkowych opłat.
4.  Prosimy o przemyślany zakup biletów, gdyż nie przyjmowane są zwroty. Nie istnieje również możliwość zamiany zakupionych biletów na spektakl w innym terminie, ani na inny tytuł.
5.  Panel KUP BILET służy wyłącznie do zakupu biletów i nie dotyczy ich rezerwacji.
6.  Sprzedaż jest ograniczona liczbą biletów na poszczególne spektakle.
7.  TEATR zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży w każdej chwili, bez podania przyczyny.
8.  Jednorazowo można dokonać zakupu nie więcej niż 10 biletów przy dokonaniu jednej transakcji.
9.  W sprzedaży on-line dostępne są bilety normalne i ulgowe. Bilety ulgowe bez udokumentowania prawa do ulgi nie uprawniają do wejścia na widownię – będą uznane za nieważne. Ulgi przysługują emerytom, rencistom, studentom, którzy nie ukończyli 26 roku życia, osobom niepełnosprawnym oraz ich opiekunom, uczniom szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
10.  Zwroty i zmiany biletów zakupionych za pośrednictwem Internetu możliwe są jedynie w przypadku odwołania spektaklu bądź zmiany repertuaru przez Teatr.
11.  Spektakle rozpoczynają się punktualnie, widzowie spóźnieni nie będą wpuszczani na widownię, aż do przerwy w spektaklu, o ile spektakl jest kilkuaktowy. Jeśli spektakl nie ma przerwy spóźnieni widzowie nie będą wpuszczani.
12.  TEATR zastrzega sobie prawo dokonywania zmian Regulaminu, a także odwołania spektakli (wydarzeń) bez podania przyczyny.
13.  Sprzedaż biletów on-line kończy się o godzinie 23:59 w przeddzień terminu danego spektaklu.
14.  Faktura może zostać wystawiona wyłącznie na tę osobę lub firmę, która zakupiła bilety przez Internet.
15.  Jeżeli opcja wystawienia faktury nie zostanie zaznaczona, wystawienie jej w późniejszym terminie jest niemożliwe.
16.  Dokonując zakupu biletów w systemie on-line Kupujący akceptuje jednocześnie warunki określone w niniejszym Regulaminie.
 
II. FORMY PŁATNOŚCI I REALIZACJA ZAKUPU
 
1.  Rozliczenie transakcji e-przelewem obsługuje automatycznie Krajowy Integrator Płatności S.A. Tpay.com z siedzibą w Poznaniu, plac Andersa 3, 17 piętro, 61-894 Poznań, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000412357,NIP 7773061579, REGON 300878437, o kapitale zakładowym 5.494.980 PLN wpłaconym w całości. Jednocześnie Teatr nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie skutki prawne wynikające z nieprawidłowości w działaniu systemu wyżej wymienionej spółki.
2.  Płatność e-przelewem musi być dokonana w ciągu 30 minut od chwili wyboru miejsca, po bezskutecznym upływie tego czasu rezerwacja zostaje anulowana. Bilety pozostają własnością Teatru do czasu odnotowania przez Teatr dokonania zapłaty za bilet przez bank Kupującego.
3.  Administratorem danych osobowych jest Teatr Polski w Szczecinie, ul. Swarożyca 5, 71-601 Szczecin NIP 851-00-08-884, REGON 000280459 oraz Veems Software siedzibą w Kielcach, ul.Św. Barbary 39C, 25-717 Kielce. Dane osobowe Kupującego nie będą przekazywane innym stronom bez jego wiedzy i zgody, z zastrzeżeniem pkt III. 2 powyżej.
 
III. OBIÓR BILETÓW
 
1.  Bilety zakupione przez Internet zostają przesłane na adres mailowy podany przez Kupującego podczas transakcji, w postaci biletu elektronicznego z kodem QR. W przypadku jakichkolwiek problemów z pobraniem biletu elektronicznego, bądź jeśli bilet nie zostanie przesłany na skrzynkę pocztową Kupującego, należy skontaktować się z kasą Teatru lub Biurem Organizacji Widowni.
2.  Teatr nie ponosi odpowiedzialności za przekazanie danych dotyczących zakupu biletu osobom trzecim.
 
IV. ZWROTY I REKLAMACJE
 
1.  Bilety zakupione przez Internet nie podlegają zwrotowi.
2.  W przypadku odwołania spektaklu informacje na temat dokonywania zwrotu biletów będą udzielane w Biurze Organizacji Widowni oraz w kasie biletowej Teatru, pod nr tel. 91 433 66 66 lub 508 553 833.
3.  Spóźnionym widzom Teatr nie zwraca należności za niewykorzystane bilety.

4.  Wszelkie reklamacje wymagają zgłoszenia w ciągu trzech dni roboczych od momentu zakupu biletów, na wskazany adres mailowy: kasa@teatrpolski.eu. Zgłoszenie reklamacyjne zawierać powinno : numer transakcji, kwotę, datę transakcji oraz imię nazwisko kupującego. 

V. BILETY W INTERNECIE
 
1. Teatr przewiduje możliwość zakupu biletów na poszczególne spektakle z miesięcznym wyprzedzeniem.
2.  Przy każdym spektaklu (wydarzeniu) znajduje się zakładka KUP BILET, za pomocą której można sprawdzić dostępność miejsc na dany spektakl, dokonać wyboru miejsca oraz zakupić bilet.
3.  Brak biletów w sprzedaży internetowej nie oznacza braku biletów w kasie biletowej Teatru.
4.  W przypadku wątpliwości dotyczących zasad nabywania biletów w formie on-line prosimy o kontakt telefoniczny pod numery: 91 433 66 66 lub 508 553 833.