Zamówienia grupowe

Formularz potwierdzający zamówienie grupowe

Formularz należy wypełnić po wcześniejszej rezerwacji telefonicznej (tel. 91 433 66 66 lub 508 553 833).
Niewykupienie biletów we wskazanym przez Biuro Organizacji Widowni terminie powoduje anulowanie rezerwacji.

: