Edukacja teatralna

Program Edukacji Teatralnej przeznaczony jest dla uczniów klas IV–VII szkół podstawowych, gimnazjów (do wygaśnięcia) oraz szkół średnich.

Edukacja Teatralna wzbogaca wiedzę na temat teatru, dramatu, literatury i kultury. Lekcje realizowane w atrakcyjnym i niestereotypowym kształcie poszerzają i uzupełniają program dydaktyczny z takich przedmiotów jak język polski, historia, wiedza o kulturze, wychowanie plastyczne, muzyczne i fizyczne oraz umożliwiają uczniom aktywny udział w zakresie kultury i sztuki.

Lekcje prowadzone są przez dwuosobowe grupy profesjonalnych aktorów scen szczecińskich.

Zajęcia odbywają się w siedzibach szkół.

Program obejmuje trzyletni cykl szczegółowo przygotowanych lekcji tematycznych (7 zajęć w roku szkolnym).
Istnieje jednak możliwość zamówienia tylko wybranych lekcji spośród przygotowanej oferty oraz przeprowadzenia płatnej lekcji sondażowej.

Projekt w niniejszym wydaniu istnieje od 1996 roku, a od 2003 roku lekcje teatralne objęte są patronatem honorowym Ministra Edukacji Narodowej.

Szczegółową tematykę zajęć teatralnych z podziałam na lekcje możecie Państwo pobrać w pliku:

EDUKACJA TEATRALNA - tematyka


Zainteresowane grupy prosimy o kontakt:

Mirosław Grzegorczyk - konsultant programowy

edukacja@teatrpolski.eu
tel. 505 994 875