KONIEC SEZONU

Szanowni Widzowie, wyjątkowo wcześnie zakończyliśmy ten sezon artystyczny. Obecnie jesteśmy w trakcie przeprowadzki do obiektów naszego teatru po przebudowie i rozbudowie. Dlatego kasa teatru i Biuro Organizacji Widowni są nieczynne do odwołania.

Wkrótce na stronie internetowej teatru opublikujemy repertuar na pierwsze tygodnie nowego sezonu artystycznego. Prosimy śledzić nasze profile na Facebooku oraz na Instagramie - tam będziemy pokazywać m.in. postępy w przygotowaniach do wielkiego otwarcia teatru.

Do zobaczenia już wkrótce!

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych ), informujemy ,że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest TEATR POLSKI w Szczecinie
adres: Szczecin 71-601 ul. Swarożyca 5
kontakt mailowy pod adresem: teatr@teatrpolski.eu

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych;
Marek Laskowski
email: iodo@teatrpolski.eu

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:

 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) i lit. f) RODO* w celu:
 • przygotowania i przedstawienia oferty,
 • marketingu bezpośredniego i usług własnych administratora, które obejmuje profilowanie mające na celu dostosowanie przesyłach treści marketingowych, za pomocą środków komunikacji elektronicznej (np. SMS, MMS, email) oraz telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (telefon),

 

4. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu:

 • przedawnienia roszczeń,
 • wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych osobowych wynikających z przepisów prawa,
 • w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, do czasu jej wycofania,
 • w zakresie marketingu bezpośredniego, do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym celu.

 

6. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane/udostępniane:

 • podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa,
 • podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora na podstawie odrębnych umów i wyłącznie na polecenie administratora,

 

7. Ma Pani/Pan prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych,
 • żądania sprostowania swoich danych osobowych,
 • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • wycofania zgody w dowolnym momencie, w zakresie w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest wyrażona zgoda, w szczególności zgoda na przetwarzanie danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

W celu z korzystania z przysługujących Pani/ Panu praw należy skontaktować się z administratorem lub inspektorem ochrony danych osobowych.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - KANDYDACI DO PRACY

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - PRACOWNICY ZATRUDNIENI W OPARCIU O UMOWĘ O PRACĘ

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - SYGNALIŚCI

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - UMOWA CYWILNOPRAWNA

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Klauzula informacyjna RODO dla osób uprawnionych do korzystania z ZFŚS

Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych dla potrzeb ZFŚS