Otrzymane
Teatr Polski otrzymał  '' Wsparcie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19''  

Teatr Polski realizuje projekt:
"Modernizacja zabytkowego budynku Teatru Polskiego w Szczecinie wraz z niezbędną infrastrukturą"
Wartość projektu brutto 51.147.180 zł


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020”

Projekt jest współfinansowany z dotacji celowej pochodzącej ze środków Województwa Zachodniopomorskiego
przyznanej Teatrowi Polskiemu na dofinansowanie realizacji zadania.


Teatr Polski realizuje projekt:
"Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie"
Wartość projektu brutto 158.852.818 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020”


Projekt jest współfinansowany z dotacji celowej pochodzącej ze środków Województwa Zachodniopomorskiego
przyznanej Teatrowi Polskiemu na dofinansowanie realizacji zadania.


Teatr Polski realizuje projekt:
"Modernizacja i rozwój infrastruktury transmisji dźwięku w Teatrze Polskim w Szczecinie"
Wartość projektu netto 220.000 zł

Dofinansowanie projektu uzyskano w ramach programu: Rozwój infrastruktury kultury,
Priorytet: Infrastruktura kultury Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Projekt jest współfinansowany z dotacji celowej pochodzącej ze środków Województwa Zachodniopomorskiego
przyznanej Teatrowi Polskiemu na dofinansowanie realizacji zadania.

Teatr Polski zrealizował projekt:
"Modernizacja infrastruktury komunikacji elektronicznej i trwałego wyposażenia Teatru Polskiego w Szczecinie"
Wartość projektu netto 101 388 zł

Dofinansowanie projektu uzyskano w ramach programu: Rozwój infrastruktury kultury, Priorytet: Infrastruktura kultury Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Projekt jest współfinansowany z dotacji celowej pochodzącej ze środków Województwa Zachodniopomorskiego przyznanej Teatrowi Polskiemu na dofinansowanie realizacji zadania
.