PAN GELDHAB
Duża Scena

„Pan Geldhab” Aleksandra Fredry zainteresował mnie z racji tematu – dążenie do zdobycia jak największego majątku oraz pazerność na zrobienie kariery – który jest zawsze aktualny, jak i z możliwości w poszukiwaniu groteskowości nie tylko w słowie (która to u Fredry bardzo silnie występuje), ale w szczególności groteskowości sytuacji, ruchu i sposobu wypowiadania tekstu. Scenografia wykonana do tego przedstawienia też temu ma służyć. To groteskowe „wyostrzenie” postaci i sytuacji ma być pewnego rodzaju zabawą teatralną. Postaci z „Pana Geldhaba” nie przedstawiamy w realiach fredrowskich, lecz stwarzamy własne, mam nadzieję, groteskowe realia z groteskowymi, wyostrzonymi zachowaniami, które są na pewno dużym wyzwaniem dla aktorów. Wymaga to bowiem od nich bardzo intensywnej gry ciałem, oraz w tym całym groteskowym przerysowaniu postaci zachowania wiarygodności scenicznej.

Janusz Cichocki, reżyser


RECENZJE / WYWIADY:

Fredro w Teatrze Polskim zmroził publiczność. Te postaci są bardzo blisko nas

Spektakl Fredry w Teatrze Polskim


Uwaga! W trakcie przedstawienia używana jest maszyna do dymu.